Eenvoudig gezegd is zintuiglijke informatieverwerking het vermogen om informatie vanuit de wereld om ons heen en vanuit ons lichaam op te nemen, te selecteren en de verschillende stukjes informatie met elkaar te verbinden zodat wij er op de juiste manier op kunnen reageren.
De informatie vanuit ons lichaam verzamelen we met behulp van onze zintuigen. Wanneer we met onze zintuigen iets zien, voelen, ruiken, proeven of horen, noemen we dat waarnemen. Vaak is zo’n waarneming aanleiding voor ons om iets te doen of juist niet te doen. Maar ook bij dagelijkse activiteiten zoals eten en aankleden, maken we gebruik van de informatie van deze waarnemingen.

Bij zintuiglijke informatieverwerking neemt, naast het kijken en luisteren naar, het voelen van, het aangeraakt worden, het bewogen worden en het voelen in welke houding je je bevindt en welke bewegingen je maakt, een belangrijke plaats in.

Op het moment dat de samenwerking tussen waarnemen en bewegen verstoord raakt krijgen de hersenen het moeilijk en zie je snel de gevolgen in het dagelijks leven. We spreken dan van een zintuiglijk conflict of verstoorde prikkelverwerking.

In deze training zal er ingegaan worden op de vertaling van zintuiglijke informatieverwerking en wordt de alertheid in kaart gebracht. Wat betekent dit in je dagelijkse begeleiding en communicatie. Hoe stem je af via de zintuigen en waar zitten ingangen in contact en activiteit.

Doelen

  • De cursist heeft inzicht in zintuiglijke informatieverwerking
  • De cursist kent de verschillende fasen van alertheid
  • De cursist herkent de voorkeurszintuigen bij de kinderen
  • De cursist verkrijgt handvatten om kinderen te begeleiding met een zintuiglijk conflict

Locatie

Op eigen locatie of in nader overleg met u.

Kosten

In overleg wordt er vrijblijvend voor u een offerte opgemaakt.

Studiebelasting

10 uur per week

CRKBO_Instelling
IntenZie is geregistreerd bij het CRKBO

Meld je aan voor deze training

Meer weten? Je kunt ons bereiken via 055-2600137. E-mailen kan ook naar info@intenzie.nl of stuur een bericht via het contactformulier op de contactpagina.

Naar Contact