In deze training gaan we in de op eigen communicatie aan de hand van een communicatiemodel. Welke invloed heb ik op communicatie en daarmee op gedrag.

Doordat we bezig zijn met onze eigen rol worden we ons bewust van de onbewuste patronen en kunnen we ongewenste patronen doorbreken.
Dit doen we door een weloverwogen keuze te maken voor een rol die tot het gewenste resultaat leidt. Het hebben van een keuze betekent dat we ons gedrag kunnen kiezen en daarmee flexibel kunnen zijn. Mensen die flexibel zijn hebben meerdere oplossingsmogelijkheden.

Verder kijken we in de training naar betekenis van gedrag, we reiken handvatten aan om anders om te kunnen gaan met gedrag. Tevens kijken we na hoe we grip kunnen krijgen op eigen onrust.
Wat zie ik aan gedrag en wat zou de positieve intentie van de ander kunnen zijn.

Doelen

  • De cursist heeft kennis van de op NLP gebaseerde theorie over communicatie
  • De cursist weet hoe verschillende communicatiestijlen binnen een team kunnen worden ingezet
  • De cursist kan reflecteren op zijn/haar eigen manier van communiceren
  • De cursist herkent groepsgedrag en het gedrag van individuen binnen een groep
  • De cursist kan reflecteren op zijn/haar eigen gedrag
  • Bewust worden + keuze = flexibiliteit

Locatie

Op eigen locatie of in nader overleg met u.

Kosten

In overleg wordt er vrijblijvend voor u een offerte opgemaakt.

Studiebelasting

10 uur per week

CRKBO_Instelling
IntenZie is geregistreerd bij het CRKBO

Meld je aan voor deze training

Meer weten? Je kunt ons bereiken via 055-2600137. E-mailen kan ook naar info@intenzie.nl of stuur een bericht via het contactformulier op de contactpagina.

Naar Contact