Video Interactie Begeleiding (VIB)

Video-interactiebegeleiding (VIB) is een methode die wordt gebruikt bij een opvoedings- en/of begeleidingsvraag. Met name wanneer een kind of de omgeving vastloopt en er ‘negatief’ gedrag of een patroon is ontstaan.

Er worden korte opnames gemaakt van het kind in diverse situatie. Fragmenten worden stilgezet, herhaald en besproken aan de hand van de zintuigelijke pikkelverwerking van een kind. Een belangrijk uitgangspunt van VIB is dat de nadruk ligt op succesvolle (interactie) momenten. Je verkrijgt inzicht in het gedrag van het kind en handvaten in de dagelijkse omgang. De VIB kan ingezet worden thuis, op school of binnen zorginstellingen voor de opvoeders, begeleiders en de leerkrachten.

Vanuit een school kwam de vraag van een leerkracht over gedrag van een kind. Doordat ze regelmatig in een vechtsituatie belanden met het kind wist men niet hoe met het gedrag van het kind om te gaan (handelingsverlegenheid). Door gezamenlijk met alle betrokkenen rondom het kind te kijken naar videobeelden, werd duidelijk op welke wijze het kind informatie (prikkels) verwerkt. Er is gekeken wat dit vraagt van de omgeving, waardoor er inzicht is in wat het kind nodig heeft aan afstemming in contact, communicatie en begeleiding. Waarna er afgestemd kon worden op de leerbehoefte en ontwikkeling. Door aan te sluiten bij het kind kwam hij vervolgens weer in beleving en tot ontwikkeling op zijn eigen zintuigelijke manier van leren. De vechtsituaties zijn aanzienlijk verminderd.

In de thuisomgeving is meegekeken met een kind waarbij de ouders vragen hadden over het teruggetrokken gedrag van hun kind. Tijdens de video-interactiebegeleiding kwam op een mooie manier naar voren dat hun kind meer non-verbaal dan verbaal communiceerde. Waarna er op deze signalen ingespeeld werd kwam contact en communicatie beter tot stand en beleefden ouders plezier samen met hun kind.

De afgelopen periode hebben wij VIB gegeven op een kindergroep (EMB). De begeleiding gaf na afloop aan dat de meerwaarde is geweest, dat met zijn allen kijken naar het kind helpt, om duidelijk te zien hoe wij bepaalde dingen doen en er vervolgens betekenis aan kunnen geven. Wij zijn bewust geworden van de signalen die het kind geeft en kunnen hierna handelen in onze begeleiding. In kleine stapjes hebben wij het afgelopen jaar veel kunnen bereiken met de kinderen dankzij de VIB.

 

pedagogiek-camera


Laatste nieuws

Begeleidingsweekenden IntenZie 2018
Lees meer

Workshop prikkelend
Lees meer

Training SI bij kinderen
Lees meer

Intenzie

Postbus 2491
7302ER Apeldoorn

T - 055 26 00 137
E - info@intenzie.nl


© 2013 Intenzie