Sensorische Informatieverwerking

Sensorische (Zintuiglijke) Informatieverwerking is het proces waarbij de prikkels die via de zintuigen binnenkomen worden verwerkt in de hersenen. Een goede zintuiglijke informatieverwerking maakt het mogelijk om adequaat op onze omgeving te kunnen reageren.

De informatie vanuit ons lichaam verzamelen we met behulp van onze zintuigen. Wanneer we met onze zintuigen iets zien, voelen, ruiken, proeven of horen, noemen we dat waarnemen. Vaak is zo’n waarneming aanleiding voor ons om iets te doen of juist niet te doen. Maar ook bij dagelijkse activiteiten zoals eten en aankleden, maken we gebruik van de informatie van deze waarnemingen.

Wanneer deze informatieverwerking niet goed verloopt en je bijvoorbeeld teveel of teweinig prikkels waarneemt kan er op basis van een onderzoek gekeken worden hoe deze zintuiglijke informatieverwerking beter afgestemd kan worden.

Neem voor een SI onderzoek contact op info@intenzie.nl of bel: 055-2600137

SI trainingen:

Sensorische Informatieverwerking

Sensorische Informatieverwerking en hechting

Sensorische Informatieverwerking bij kinderen

Sensorische Informatieverwerking in de klas

Workshop Prikkelend

 


Laatste nieuws

Begeleidingsweekenden IntenZie 2018
Lees meer

Workshop prikkelend
Lees meer

Training SI bij kinderen
Lees meer

Intenzie

Postbus 2491
7302ER Apeldoorn

T - 055 26 00 137
E - info@intenzie.nl


© 2013 Intenzie