Sensorische Informatieverwerking bij kinderen

Sensorische informatieverwerking is het proces waarbij de prikkels die via de zintuigen
binnenkomen worden verwerkt in de hersenen. Een goede sensorische informatieverwerking maakt het mogelijk om adequaat op onze omgeving te kunnen reageren.
Voor iedere activiteit die we doen hebben we een bepaald niveau van alertheid nodig, passend bij die activiteit. Via zintuigprikkels kunnen we invloed hebben op de alertheid. Iedereen kent zintuiglijke prikkels die rustig maken, of juist actief, of die er voor zorgen dat wij op een bepaalde momenten niet in slaap vallen.

Wanneer er problemen zijn met de sensorische informatieverwerking wordt op teveel prikkels niet gereageerd en op andere prikkels wordt er juist te sterk gereageerd. Bij kinderen met SI problemen overheerst de overlevingsstrategie. Iemand leert dus niet meer van zijn eigen handelen, maar doet dit plichtmatig of niet. Er kan sprake zijn onder en/of overgevoeligheid van diverse zintuigsystemen. Het kind kan dan vastlopen in situaties.

kind_en_letters_t_230x480

In deze training gaan we in op de vertaling van sensorische informatieverwerking bij kinderen. Wat betekent dit voor ouders/verzorgers/begeleiders. Het verkrijgen van handvaten in de dagelijkse omgang met kinderen.

Doelen:
• De cursist heeft inzicht in sensorische informatieverwerking
• De cursist kent de verschillende fasen van alertheid
• De cursist herkent de voorkeurszintuigen bij de kinderen
• De cursist heeft handvatten in het werken met kinderen met problemen met sensorische informatieverwerking
Locatie: Op eigen locatie of in nader overleg met u.

Kosten: In overleg wordt er vrijblijvend voor u een offerte opgemaakt.

Studiebelasting: 10 uur per week

CRKBO_Instelling


Laatste nieuws

Begeleidingsweekenden IntenZie 2018
Lees meer

Workshop prikkelend
Lees meer

Training SI bij kinderen
Lees meer

Intenzie

Postbus 2491
7302ER Apeldoorn

T - 055 26 00 137
E - info@intenzie.nl


© 2013 Intenzie