Consultatie

Als zorgverleners en/of ouders dreigen vast te lopen met een cliënt of kind kunnen zij bij IntenZie een consultatie aanvragen. Deze consultatie wordt benaderd vanuit de Sensorische Informatieverwerking (SI). De rol van de SI-consulent blijft uitsluitend consulterend en aanvullend op bestaande zorgverlening of opvoedstijl.

IntenZie gaat met zorgverleners en/of ouders en (evt. andere disciplines en naasten) op zoek om betekenis te geven aan het probleemgedrag en kijkt naar mogelijkheden om de situatie van de cliënt of jouw kind te verbeteren. Onze SI-consulent geeft uitsluitend advies op maat en is specifiek voor één cliënt of kind.

Ons richtpunt voor de consultatie is dat zorgverleners en/of ouders zelf weer verder kunnen met een cliënt of hun kind.

Hoe verloopt een SI-consultatie?

Als eerste vraag je via e-mail of telefonisch een gesprek aan. De SI-consulent zal binnen twee weken na de aanvraag een oriëntatie-gesprek plaats vinden.

 Oriënterend gesprek

Aan de hand van het oriënterende gesprek brengt de SI-consulent de aard, ernst en complexiteit van de situatie in kaart. De SI-consulent maakt apart afspraken met alle betrokkenen over het vervolg.

Advies op maat

De SI-consulent analyseert de situatie van de cliënt of jouw kind. Het daaruit volgend advies baseert de SI-consulent onder meer op gesprekken met de betrokkenen, observatie van de cliënt/het kind in zijn eigen omgeving en videobeelden. Voor het maken van videobeelden zal uiteraard schriftelijk toestemming gevraagd worden en is in dit proces een zeer effectief middel om situaties, gedrag en informatieverwerking te analyseren.

Er zal een advies gesprek plaats vinden met alle betrokkenen, waarbij de basis gevormd wordt door het analyseverslag wat de SI-consulent over de afgelopen periode geschreven heeft.Op basis van dit gesprek en analyseverslag maken zorgverleners en/of ouders een plan van aanpak om de situatie van de cliënt of jouw kind te verbeteren. Dit gebeurt vaak in nauwe samenwerking met de SI-consulent. Hierna is het moment om afspraken te maken over het vervolg van onze betrokkenheid. De inzet van kan worden beëindigd of een vervolg krijgen bij de uitvoering van het advies.

int_consultatie

Implementatie

Zo kan de SI-consulent beschikbaar blijven om mee te denken en te adviseren in het implementatie proces. Onze ervaring is dat SI-consulent in dit implementatie proces een waardevolle bijdrage kan leveren aan vooral het eigen maken van de kennis die je hebt en de vertaling daarbij maken naar een aansluitende begeleidingsstijl. De tijd die nodig is voor de uitvoering van het advies varieert en is afhankelijk van de cliënt/ het kind en de omstandigheden.

Evaluatie en afsluiting

Er vindt altijd een afrondend gesprek plaats met de betrokken personen. De betrokkenheid van onze SI-consulent eindigt, als zorgverleners en familie weer voldoende mogelijkheden hebben om zelf de kwaliteit van leven van de cliënt/ het kind te verbeteren of op peil te houden op basis van de adviezen gebaseerd op SI-analyse

Neem voor een SI onderzoek contact op info@intenzie.nl of bel: 055-2600137

Het in kaart brengen van deze problemen en adviezen voor de persoon helpen hem of haar weer plezier te beleven. Handvatten zullen naar aanleiding van het onderzoek gegeven worden waar je in de dagelijkse praktijk mee verder kunt. Om weer samen te kunnen genieten van alle afgestemde prikkels.

 

 

 

 

 


Laatste nieuws

Begeleidingsweekenden IntenZie 2018
Lees meer

Workshop prikkelend
Lees meer

Training SI bij kinderen
Lees meer

Intenzie

Postbus 2491
7302ER Apeldoorn

T - 055 26 00 137
E - info@intenzie.nl


© 2013 Intenzie